O firmie - Producent drzwi wejściowych – MIKEA - Menu

Dotacje unijne

Nazwa projektu:
Zakup nowoczesnych maszyn elementem budowy silnej pozycji konkurencyjnej firmy MIKEA II w Tychach

Beneficjent:
Mikea II Sp.J. Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza

Wartość projektu:
472 994,00 zł

Wartość dofinansowania:
232 620,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.

dotacjeSkonfiguruj drzwi