O firme - MIKEA - Menu

Dotácie z EÚ

Názov projektu:

Zakúpenie moderných zariadení ako prvok budovania silnej konkurenčnej pozície firmy MIKEA II v Tychách

Príjemca:

Mikea II Sp.J. Krzysztof Mikosza, Dominik Mikosza

Hodnota projektu:

472 994,00 PLN

Hodnota dofinancovania:

232 620,00 PLN

Zdrojové informácie na tému Regionálneho operačného programu województwa Śląskiego na obdobie 2007-2013 nájdete na stránke www.rpo.slaskie.pl.

dotacjeSkonfiguruj drzwi