Znalosť a pomoc - MIKEA - Menu

Pomoc

Najčastejšie položené otázky

Ľavé alebo pravé dvere?

Postavte sa pred dvere a otvorte dvere potiahnutím k sebe. Ak sa pánty nachádzajú na ľavej strane, znamená to, že dvere sú ľavé a ak na pravej, sú pravé.Skonfiguruj drzwi